El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.pbaus.com, domiciliada a C. Rafael Casanova, 38 Baixos de Granollers (Barcelona), ??la raó social del Responsable del fitxer és PÀRQUINGS BLAUS, de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir la informació que els usuaris ens demanen a través d’aquesta via.

Els destinataris d’aquesta informació únicament seran els departaments en què s’organitza PÀRQUINGS BLAUS i ens col·laboradors oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei.

Tots els camps dels formularis on-line que així s’indiquen són d’obligada cumplimentació per fer efectiva la sol·licitud d’alta o d’informació que ens fa l’usuari.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, ens heu de remetre un escrit identificat amb la referència “Protecció de dades” en el qual es concreti la sol·licitud corresponent, acompanyat d’una fotocòpia del DNI de l’interessat, a l’adreça següent: Unió Pàrquings Blaus S.L, C/ Rafael Casanova, 38 baixos, Granollers 08401.

La Web www.pblaus.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de PÀRQUINGS BLAUS, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La Web www.pblaus.com fa no fa ús de cap tipus de tractament invisible.

La Web www.pblaus.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.
La prestació del servei de portal i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.