Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, Unió Pàrquings Blaus S.L, amb CIF B64995913, informa que les vostres dades formen part d’un fitxer de la seva titularitat, i que són tractades amb la finalitat de portar a terme la gestió econòmica i administrativa de la relació contractual que hi manteniu, així com atendre consultes i poder-vos remetre, fins i tot per mitjans electrònics, informació sobre novetats, activitats, productes i/o serveis o altra informació d’Unió Pàrquings Blaus i a la resta de pàrquings Blaus que puguin ser del vostre interès.
El client accepta facilitar-nos les dades referides anteriorment, i en consent expressament a l’ús, tractament i comunicació d’aquestes dades per a les finalitats esmentades. També accepta l’ utilització de les seves dades personals i de facturació per activar la seva targeta en la resta de Pàrquings Blaus (la seva targeta quedarà activada com a targeta de rotació Blaus).
Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, ens heu de remetre un escrit identificat amb la referència “Protecció de dades” en el qual es concreti la sol·licitud corresponent, acompanyat d’una fotocòpia del DNI de l’interessat, a l’adreça següent: Unió Pàrquings Blaus S.L, C/ Rafael Casanova, 38 baixos, Granollers 08401.

Si ets titular de la TARGETA BLAUS autoritzeu les dades facilitades a qualsevol ESTABLIMENT AUTORITZAT de la XARXA PÀRQUING BLAUS i a PÀRQUINGS BLAUS (incloent la informació relativa als consums efectuats) siguin tractats i incorporats al fitxer que PÀRQUINGS BLAUS. Així mateix, el titular de la TARGETA BLAUS autoritza a  PÀRQUINGS BLAUS que comuniqui les seves dades a tots els ESTABLIMENTS ADHERITS de la XARXA PÀRQUINGS BLAUS, amb l’objectiu que el titular pugui fer ús de la TARGETA BLAUS i gaudeixi dels avantatges i beneficis corresponents que la mateixa porta associats en la totalitat d’aquests ESTABLIMENTS ADHERITS (sempre que el benefici o avantatge sigui aplicable en cada ESTABLIMENT AUTORITZAT concret) del que el titular de la TARGETA BLAUS faci ús.